AL2

Akutläkemedel 2

01. Vilka indikationer finns för administrering av betametason?

02. Vilka påståenden stämmer gällande betametasons farmakodynamik?

03. Betametason tillhör gruppen långverkande steroider. Den biologiska aktiviteten i vävnaderna håller i sig mer än...?

04. Vilka indikationer finns för administrering av läkemedlet budesonid?

05. Vilka påståenden stämmer gällande budesonids farmakodynamik?

06. Vilket av nedanstående alternativ är vanlig biverkan vid administrering av budesonid?

07. Vilka indikationer finns för administrering av hydroxokobalamin (cyanokit)?

08. Hur mkt spädningsvätska används vid blandning av cyanokit (5 gram)?

09. Vilken styrka är det på färdigberedd hydoxokobalamin?

10. Vilka biverkningar kan jag förvänta mig efter administrering av hydroxokobalamin?

11. Vilka indikationer finns det för administrering av diazepam?

12. Vilka kontraindikationer finns det för administrering av diazepam?

13. Vilka biverkningar kan jag förvänta mig (vanliga) efter administrering av diazepam?

14. Vilka påståenden stämmer gällande diazepams farmakodynamik?

15. Hur lång är halveringstiden för 10mg. iv administrering diazepam?

16. Vad heter den kemiska substans som kan häva diazepams effekt och är en bensodiazepin-receptor-antagonist (antidot)?