AL1

Akutläkemedel 1

01. Vilket av nedanstående alternativ är en indikation för prehospital administrering av acetylsalicylsyra?

02. Vid kontraindikationer finns för administrering av acetylsalicylsyra?

03. Acetylsalicylsyra har en hämmande effekt på trombocytaggregationen. Effekten på trombocyterna är bestående och kvarstår hela trombocytens livslängd. Hur många dagar lever en trombocyt?

04. Vilka indikationer finns för administrering av adrenalin prehospitalt?

05. Vilka biverkningar kan jag förvänta mig (vanliga) efter administrering av Adrenalin?

06. Vilket av nedanstående påstående är korrekt gällande adrenalins farmakodynamik?

07. Vilket av nedanstående alternativ är en indikation för prehospital administrering av alfentanil?

08. Särskilda försiktigheter ska beaktas vid administrering av alfentanil. Vilka?

09. Vilka biverkningar kan jag förvänta mig (vanliga) efter administrering av alfentanil?

10. Alfentanil är ett opiodanalgetikum i likhet med morfin, dock med starkare effekt. Vilket av nedanstående påståenden är korrekta gällande alfentanils andningsdepressiva effekt?

11. Vilka indikationer finns för administrering av amiodarone prehospitalt?

12. Vilken av nedanstående alternativ är korrekot gällande amiodarones farmakodynaik?

13. Vilka indikationer finns admninistrering av atropin?

14. Vilka biverkningar kan jag förvänta mig (vanliga) efter administrering av atropin? * Ökad hjärtfrekvens * Miktionsbesvär * Muntorrhet

15. Vika symtom kan uppträda vid överdosering av atropin? * Takykardi * Motorisk oro * Mydriasis

16. Viket av nedanstående alternativ är korrekt gällande atropin farmakodynaik?