AL3

Akutläkemedel 3

01. Vilka indikationer finns för administrering av diklofenak?

02. Vilka kontraindikationer finns för adm av diklofenak?

03. Vilka påståenden stämmer gällande diklofenaks farmakodynamik?

04. Vilka biverkningar är vanliga vid behandling av diklofenak?

05. Vilket av nedanstående alternativ är en indikation för adm av fentanyl? * Vid svår smärta

06. Särskilda försiktigheter ska beaktas vid adm av fentanyl. Vad?

07. Med vilket läkemedel kan du reversera effekten av fentanyl?

08. Vid vilket av nedanstående alternativ kan du tänka dig att adm fenylefrin?

09. Vilket av nedanstående alternativ är en kontraindiktion för adm av fenylefrin?

10. Vilket av nedanstående alternativ stämmer mest överens med fenylefrins farmakodynamik?

11. Vilka indikationer finns för adm av furosemid?

12. Särskilda försiktigheter ska beaktas vid adm av furosemid. Vilka?

13. Vilka påståenden stämmer gällande furosemids farmakodynamik?

14. Vilket av nedanstående alternativ är en indikation för adm av glucagon?

15. Viken biverkan är vanlig vid beh med glucagon?

16. Vilken risk finns vid adm av glukos?