AL5

Akutläkemedel 5

01. Vilka indikationer finns för adm av midazolam?

02. Viket av nedanstående symtom tyder på en överdosering av midazolam?

03. Vilka kontraindikationer finns för adm av morfin?

04. Särskilda försiktigheter ska beaktas vid adm av morfin. Vilka?

05. Vilka påstående stämmer gällande morfins farmakodynamik?

06. Maximal koncentration av morfin i blodet uppnås inom?

07. Vilka biverkningar kan jag förvänta mig (vanliga) vid adm av naloxon?

08. Vilket av nedanstående alternativ är en indikationer för adm av ondansetron?

09. Vilka biverkningar kan jag förvänta mig (vanliga) vid adm av ondansetron?

10. Särskilda försiktigheter ska beaktas vid adm av ondansetron. Vilka?

11. Vilka påstående stämmer gällande ondansetrons farmakodynamik?

12. Särskilda försiktigheter ska beaktas vid adm av oxygen. Vilka?

13. Vilket av nedanstående alternativ är en prehospital indikation för adm av oxytocin?

14. Vilka påstående stämmer gällande paracetamols farmakodynamik?

15. Vad heter den kemiska substans som kan häva paracetamols effekt (antidot)?