AL6

Akutläkemedel 6

01. Vilka indikationer finns för adm av salbutamol?

02. Vilka biverkningar kan jag förvänta mig (vanliga) vid adm av salbutamol?

03. Vilket påstående stämmer gällande salbutamols farmakodynamik?

04. Vilka indikationer finns för adm av terbutalin?

05. Vilka biverkningar kan jag förvänta mig (vanliga) vid adm av terbutalin?

06. Vilka påståenden stämmer gällande terbutalins farmakodynamik?

07. Vilket av nedanstående alternativ är en indikation för adm av tikagrelor?

08. Särskilda försiktigheter ska beaktas vi adm av tikagrelor. Vilka?

09. Vilka kontraindikationer finns för adm av tikagrelor?