Andnöd – KOL eller astma?

1. Fundera igenom möjliga differentialdiagnoser.

2. Hur kan du kliniskt avgöra om andnöden orsakas av ett högt luftvägshinder eller en obstruktivitet orsakade av KOL eller astma?

3. Vilka frågor till patienten kan vara till hjälp vid fastställandet av om obstruktiviteten beror på KOL eller astma?

4. Beskriv omhändertagandet av en patient med svår andnöd orsakad av KOL eller astma. Farmakologiskt och omvårdnadsmässigt. Fundera över förväntade biverkningar och tänkbara interaktioner med annan pågående behandling hos patienten.

5. Fundera igenom vilka värden på andningsfrekvens, hjärtfrekvens, saturation och PEF som kan förväntas hos en patient med svår resp livshotande anfall/exacerbation av astma/KOL.

6. Vilken betydelse har differentialdiagnostiken för behandling med syrgas av astma resp KOL-patienter? Vilken saturation vill man uppnå?’

7. Skiljer omhändertagandet och behandling av astmaanfall mellan barn och vuxna? Om ja, i så fall hur?