EKG

1. Tolka nedanstående EKG?

Kriterier för högersidigt skänkelblock:

 1. QRS-tiden är över 0,12 sekunder. Det står QRS 142 vilket innebär 0,142 sekunder. Eller nästan 1,5 stor ruta.
 2. M- formation i V1 och V2. Du ser det tydligast i V2 eller V3 eller hur? Det krävs lite fantasi. =)
 3. Bred S-våg i vänstersidiga avledningar. V5,V6, aVL och 1. Syns bäst här i V6
 4. ST-T-förändringar i V1-V2 med nedåtsluttande ST-sträcka och inverterade T-vågor.

2. Tolka nedanstående EKG?

Kriterier för vänstersidigt skänkelblock:

 1. QRS-tiden är över 0,12 sekunder. Det står QRS 140 vilket innebär 0,140 sekunder. Eller nästan 1,5 stor ruta.
 2. Bred och djup S-våg i avledning V1 och V2.
 3. Bred och positiv R-våg i V5 och V6. Kan ibland se hackig ut eller likna ett m.
 4. ST-T-förändringar i vänstersidiga avledningar (V5,V6, AvL och 1) med nedåtsluttande ST-sträcka och inverterade T-vågor. Syns bäst här i V5.

3. Tolka nedanstående EKG? (Notera att pappershastigheten är 25 mm/s vilket innebär att 1 stor ruta är 0,2 sek eller 200 ms)

Kriterier för AV-Block 1

 1. Pq-tid är längre än 0,22 sekunder. Titta i extremitetsavledning 2. Avståndet är nästan 2 stora rutor = 0,4 sekunder
 2. P-vågen går ihop med t vågen.
 3. Alla p-vågor följs av ett QRS-komplex.

4. Tolka nedanstående EKG?

 1. Vid AV-block 2, typ 2 är PQ-tiden oftast konstant. Tillståendet är allvarligt och övergår ofta till AV-Block 3.
 2. Hindret sitter i His-Bunt eller i skänklarna. Patienten har ofta symtom och behöver då pacemaker.
 3. Ofta syns 2:1 blockering på EKGt (dvs. varannan p-våg följs av QRS-komplex)