Astma/KOL

1. Hur bedöms svårighetsgrad av en kronisk astma?

2. Beskriv reversibilitetstest

3. Ge ungefärligt värde på FEV1 % av förväntat värde för en patient med astma.

4. Beskriv faktorer som kan utlösa ett akut astmaanfall

5. Ge en definition på akut astma.

6. Hur bedöms svårighetsgrad av ett astmaanfall?

7. Beskriv den kliniska bilden hos en patient med livshotande astmaanfall.

8. Vilken/vilka frågor bör ingå i anamnesen för differentialdiagnostik mot t ex KOL?

9. Hur ser behandlingen ut av en patient med svår astma prehospitalt?