Strukturerat omhändertagande

1. Prehospital undersökning och behandling av patient ska ske enligt SC-A-E principen. Under vilket av nedanstående alternativ sker immobilisering av halsrygg?

2. Innan du kan undersöka och behandla en patient måste du första tänka på din egen och patientens..

3. Vad ska du gå vidare med direkt efter din primära bedömning?

4. Hur många relevanta differentialdiagnoser ska du minst ha angett efter att du bedömt om en patient är kritisk eller icke kritisk.

5. Du bedömer en vaken patient och har gått igenom din säkerhet, hygien, primära bedömning, kritisk patient och differentialdiagnoser. Vad blir ditt nästa steg?

6. Du bedömer en vaken patient och har tagit anamnes enligt SAMPLER OPQRST, vad blir ditt nästa steg?

7. Du bedömer en vaken patient. Vad ska du göra direkt efter behanding/omvårnadsåtgärder? (om du inte gjort detta steg tidigare)

8. SAMPLER S – Signs and symptoms A – Allergies M – Medications P – Past medical history L – Last oral intake (Elimination) E – Events preceding R – Risk factors

9. SAMPLER S – Vad är ditt huvudsakliga besvär? A – Har du några allergier? M – Äter du några mediciner? P – Har du några tidigare sjukdomar? L – När åt du och drack senast? Toalettvanor? Har du kräkts? E – Gjorde du något speciellt när det hände? R – Riskfaktorer? Ärftlighet? Rökning? Alkohol?

10. OPQRST O – Onset P – Palliation and Provocation Q – Quality R – Radiation and Region S – Severity T – Time

11. OPQRST O – Hur började dina symtom? P – Vad förbättrar eller försämrar dina symtom? Q – Kan du beskriva dina besvär? Kvalitét? R – Vad har du ont någonstans? Strålar smärtan ut? S – Kan du uppskatta intensiteten av ditt besvär? Hur ont har du? VAS/NRS? T – När började du få besvär? Hur länge har du haft ont?

12. Rangordna nedanstående alternativ i turordning med det du börjar med högst upp och det du avslutar med längst ned?

13. Vid bedömning av vaken patient. Rangordna nedanstående alternativ i turordning med det du börjar med högst upp och det du avslutar med längst ned?

14. Rangordna nedanstående alternativ i turordning med det du börjar med högst upp och det du avslutar med längst ned?

15. Under vilket av nedanstående alternativ gör du ett AKUT-test och bedömer ögonen utifrån PEARRL?